Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

poniedziałek, 1 czerwca 2009

Przyszłość ludzkości, kiedyś i dziś

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Przyszłość ludzkości, kiedyś i dziś”
"The Future of Mankind; Then and Now"

© DeS
Digitale Scriptor
2009-06-01
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.