Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

piątek, 14 października 2016

Protest KOD który ma sens

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Pierwszy protest KOD który miałby sens”
"Very first KOD's protest that would make sense"

© DeS
Digitale Scriptor
2016-10-14
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.