Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 3 maja 2011

Polski Orzeł

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Prawdziwy polski Orzeł”
"Proper Polish Eagle"

CAPTION:
For almost 1000 years I had proper, sealed Crown
with Cross on top and no stars...
Get rid of this crap off me!

© DeS
Digitale Scriptor
2011-05-03
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

wtorek, 1 marca 2011

Żołnierze Patrioci

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Żołnierze Patrioci”
"True Patriot Soldiers"

To jest mój oficjalny, osobisty protest przeciwko nazywaniu Żołnierzy - Patriotów (największych patriotów!) słownictwem uwłaczającym Ich godności i nadal podtrzymującym terminologię komunistycznych okupantów Ojczyzny i ich plugawego potomstwa.
Ogłoszony oficjalnie „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” NALEŻY NATYCHMIAST zmienić na „Narodowy Dzień Pamięci Patriotów” lub podobnie!
Żołnierze ci byli „wyklętymi” jedynie przez komunistycznych okupantów, a dla każdego prawdziwego Polaka stanowili, stanowią i zawsze będą stanowić przez swoje poświęcenie przykład największego Patriotyzmu.

© DeS
Digitale Scriptor
1 marca 2011
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.