POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

niedziela, 10 grudnia 2017

Putin! Путин!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


(bez tytułu)
(untitled)

Podobnie jak po pierwszym i drugim tysiącu dni - przypominam ponownie: mija już prawie 3000 dni / 8 lat od chwili "wypadku", a putinowska Rosja nadal nie chce zwrócić wraku... a głupcy niech sobie wierzą w pancerne brzozy rozwalające samoloty na ponad 30 000 kawałków...

Same as I did on 1000th day since the "accident" (as well as on 2000th-day too) - I am reminding again: now it is almost 3000 days that have passed since, yet Putin's Russia still hasn't returned the plane's wreckage... and fools can keep believing in a sole birch tree capable of destroying jet airplane into more than 30,000 pieces...


© DeS
Digitale Scriptor
2017-12-10
Wolne do rozpowszechniania i kopiowania tylko w takiej samej postaci, bez  dokonywania żadnych zmian. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Free to copy and distribute only if done exactly as is, without any changes or modifications. All Right Reserved.

sobota, 2 grudnia 2017

Szantaż demokratyczny

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Szantaż demokratyczny”
"Democracy Blackmail"

ENG:
Mateusz K, a so-called "leader" of the so-called "Democracy Defending Committee" (KOD) has threaten all of his  three followers that he will leave the country because of financial problems (since for many years he officially lives like a bum, avoiding any work because it would have been garnished to pay remaining child support to his former wife he's due for many years). After he was caught last year granting himself thousands of dollars every month for "services" rendered to the KOD's movement, his source of easy money has dried up since, and this scumbag announced recently he might leave the country.
Krzyż na drogę! - goes Polish saying (which means: "Go ahead! And go to hell!")
CAPTION:
"...Every time I mention "democracy" you have to pay me $10...
Or I'll leave!"
© DeS
Digitale Scriptor
2017-12-02
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

niedziela, 26 listopada 2017

Głupi i głupszy

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Głupi i głupszy”
"Dumb and Dumber"

ENG:
Few days ago Ryszard Petru, the idiot behind ".Nowoczesna Ryszarda Petru" ("Ryszard Petru's .Modern" party) had removed himself from the party's official name, and re-registered it as just ".Modern" party. It was obvious preparation to remove him from leadership of this incredible joke called political party, probably due to his endless and constant faux pas that have discredited this joke-of-a-party and himself not only as a leader, but as a sane person at all. The idiocies he had said and did in past few years are so vast, that it would require literally a book to be written about it.
However, the funniest part is that the new leader of the new ".Modern" party is another idiot making constant snafus and incredibly stupid speeches - a woman named Lubnauer...
Thus the use of a poster for Polish version of the "Dumb and Dumber" motion picture, with faces of the actors replaced with faces of both so-called "politicians" of ".Nowoczesna" (Lubnauer on the left, Petru on the right).
CAPTIONS:
top
The last part of the comedy
brought to you by the creators of
"Military Intelligence Services", "Committee for Defending Democracy", "Citizens of RP"
(all are well-known snakepits of former communists, created by their officially non-existing, yet still active Secret Security)
and many other
DUMB and DUMBER
bottom:
".Modern" (.Nowoczesna)
FUNNIER THAN EVER!


© DeS
Digitale Scriptor
2017-11-25
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

niedziela, 12 listopada 2017

Patriotyzm a ścierwa lewackie

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Patriotyzm a ścierwa lewackie”
"Patriotism vs Leftist Scum"


Gdy zachodnie media jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości ogłaszają, że weźmie w nim udział 100 tysięcy „faszystów”, to jest oczywiste, że coś przeciw nam planują. Takie „niusy” w największych mediach głównego ścieku nie biorą się nagle znikąd…
Czas pokaże o co chodzi.

ENG:
When western media report already before the March of Polish Independence have even started that there will be 100,000-strong gathering of "nazis" (or "fascists"), then it is obvious, that there is something being planned against Poland. Such "news" don't show up in MSM (mainstream media) out of the sudden for no reason...
Time will tell what it is about.

© DeS
Digitale Scriptor
2018-11-12
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

Parodia Opozycji: wybierz Polskę bez prawa i sprawiedliwości!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Parodia Opozycji: wybierz Polskę
bez prawa i sprawiedliwości!”


Plakat wyborczy dla PO (Partii Oszustów / Partii Obciachu / Parodii Opozycji / itd.)

© DeS
Digitale Scriptor
2017-11-11
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

wtorek, 7 listopada 2017

100 lat rewolucji obiecanek

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Sto lat rewolucji obiecanek”

© DeS
Digitale Scriptor
październik 2017
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

wtorek, 31 października 2017

Pieczyste

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Pieczyste”
"Roast"

19 października niejaki Piotr Szczęsny podpalił się w Warszawie i później zmarł, zostawiając manifest w którym napisał m.in.: "od kilku lat choruję na depresję, więc jestem tzw. osobą chorą psychicznie (…) PiS ma moją krew na swoich rękach". Ponieważ tzw. opozycja na siłę robi teraz z tego biednego, umysłowo chorego człowieka swojego "męczennika" w walce o utracony żłób, niniejszym przyłączam się do ichniej popularyzacji jego "męczeństwa" ze swym całym brakiem szacunku.

ENGLISH:
On October 19th, a man named Piotr Szczęsny set himself on fire in Warsaw and later died, leaving a manifesto in which he wrote (among other): "for several years I have been suffering from depression, so I am so psychically ill [...] PiS has my blood on their hands" . Because the so-called political opposition is trying to make this poor delusional sap into a Martyr in their fight for lost power, I have decided to join them in popularization of his martyrdom with my sincere, utterly whole lack of respect.
CAPTION:
"Doctor Lecter, do you like a roast?"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-10-31
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

piątek, 20 października 2017

Rzecznik PO

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Rzecznik PO”

źródło fotografii: http://kk24.pl/wp-content/uploads/2017/02/adam-bodnar-spotkanie-rzecznik-praw-obywatelskich-2-1.jpg

© DeS
Digitale Scriptor
2017-10-19
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 11 października 2017

Naczelnik / Prezes

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Naczelnik / Prezes”

Pierwotnie był to pomysł na ilustrację na Święto Niepodległości w 2015 roku, później - po zmianie tekstu - miała to być ilustracja noworoczna na 2016 rok, następnie - z dość satyrycznym tekstem - na urodziny pana Jarosława Kaczyńskiego (z czego zrezygnowałem z uwagi na mój szacunek dla tego Pana, pomimo, że nie zawsze zgadzam się z Jego opiniami i decyzjami). Później było jeszcze parę innych zmian tekstu, aż zdecydowałem się w końcu opublikować tę ilustrację tu i teraz, bez żadnej konkretnej rocznicy lub święta (i z jeszcze innym tekstem, który także uważam za odpowiedni, choć wcale nie najlepszy ze wszystkich poprzednich).

© DeS
Digitale Scriptor
11 października 2017
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 6 września 2017

Obiecanka-cacanka #257

z cyklu „Kłamstwa PełO”:
from "The Lies of the Liars Party" series:


„Obiecanka-cacanka #257”
"Empty Promise #257"

Jeden z moich plakatów zniechęcających do głosowania na oszustów z Platformy Obywatelskiej, który właśnie ponownie pojawił się jako ilustracja do artykułów na ITP. Była to ilustracja z cyklu „Kłamstwa PełO: Obiecani-cacanki” których zrobiłem ich kilka w krótkim czasie, a które są jak najbardziej aktualne w obliczu zbliżających się kolejnych wyborów, dlatego zamieszczam z dzisiejszą datą.

ENG:
The title in Polish is a word play on a Polish version of the proverb "Fine words butter no parsnips", but  I have decided to replace the "fine words" (the "obiecanki-cacanki") with "Empty Promise" for more clarity and accuracy, since it is exactly about one of the many empty promises spewed by the Platforma Obywatelska's propaganda during their 8 years of being in power in Poland. This one is paricularily nasty: as it is seen from the screenshots of the pro-PO magazines and newspaper headlines, they have been promising "a laptop to each student" since year 2008. When they had been kicked out of power it was year 2015, and yet - after at least 7 years - this promise has never moved beyond just the propaganda talks so eagerly trumpeted by the PO's propaganda outlets, like the ones shown here from staunch PO supporters "Wprost" and "Gazeta wyborcza" (among many, many other - they owned 90% of media in Poland!).
Transciption:
"The Lies of the Liars Party series: An Empty Promise #257"
[logo of "Wprost" magazine, logo of Platforma Obywatelska aka "Liars Party" or "Thieves Party"]
2008: Free laptop for each student in September [headline "Wprost"]
2011: Free laptops to each student. Take two. [headline "Gazeta Wyborcza"]
[inserted in the year 2014:] Who stole all the laptops?
2014: Tusk run away escape to Brussels.
End of empty promise #257
at the bottom nelow the divider line:
FOR MORE EMPTY PROMISES
VOTE FOR P.O. = LIARS PARTY
[logo of Platforma Obywatelska on the right]


© DeS
Digitale Scriptor
2015 (marzec, może kwiecień)
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

niedziela, 3 września 2017

Równouprawnienie

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Równouprawnienie płci”
"Gender Equality"

ENG:
"Until Men have babies any "gender equality" is a nonsense. End of discussion."


© DeS
Digitale Scriptor
2017-09-03
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

wtorek, 15 sierpnia 2017

Order Zasługi

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Order Zasługi”
"Order of Merit"

W Dniu Wojska Polskiego Prezydent RP przyznaje odznaczenia wojskowym, a także cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, dla których został ustanowiony jeszcze przez komunistów tzw. Order Zasługi (Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, obecnie Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej). Wśród odznaczonych były m.in. takie tuzy „zasłużonych” dla Polski: Leonid Breżniew, Muammar Kadafi, Fidel Castro, Todor Żiwkow, Luigi Longo, Janos Kadar... praktycznie sama śmietanka lewactwa i komunizmu.
Dzisiaj zostanie nim odznaczony Courtney Hicks Hodges, amerykański generał, który (chyba po raz pierwszy) będzie jedyną osobą odznaczoną tego dnia, gdyż Prezydent RP nie raczył uznać żadnego z polskich wojskowych za godnych odznaczeń w dniu ich święta...


ENG:
Today is the Polish Forces Day, and traditionally the President of the Republic of Poland awards military orders to the Polish soldiers, as well as the foreigners and Poles residing abroad, for whom the communists had established the Order of Merit (Order of Merit of the Polish People's Republic, now the Order of Merit of the Republic of Poland). Among the award recipients were, among others: Leonid Brezhnev, Muammar Gaddafi, Fidel Castro, Todor Zhivkov, Luigi Longo, Janos Kadar... practically the cream of the craem of the entire leftist and communist movements and organisations.
Today Courtney Hicks Hodges, the American general, will be the only person to be awarded, as the President of the Republic of Poland didn't recognize any of the Polish soldiers to be worthy of any awards on their own Day...
image left: Order of Merit of People's Republic of Poland
image right: Order of Merit of Republic of Poland


© DeS
Digitale Scriptor
2017-08-15
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 9 sierpnia 2017

Google-feminazi

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:„Google-feminazi”

Ilustracja do artykułu o zwolnieniu programisty Google za napisanie politycznie niepoprawnego Memorandum twierdzącego, że kobiety nie są mężczyznami, a mężczyźni nie są kobietami...

ENGLISH:
Illustration for an article (in Polish) about Google software engineer fired for writing politically incorrect Memorandum, in which he essentially stated the obvious: that the women are not men, and men are not women.

© DeS
Digitale Scriptor
2017-08-08
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 2 sierpnia 2017

Junk-er

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Junkier”
"Junk er"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-08-02
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 27 lipca 2017

Kanclerz Austrii: rozbiorów czas!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Kanclerz Austrii: rozbiorów czas!”
"Chancellor of Austria: It's partitioning time!"

Kanclerz Austrii Christian Kern odgrażał się Polsce i Węgrom w wywiadzie dla niemieckiej „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, twierdząc, że dla Polaków i Węgrów nadejdzie „Sądny Dzień” podczas następnego ustalania budżetu Unii Europejskiej. Moim zdaniem mógł nie powstrzymywać się i od razu pójść dalej, proponując swym lewackim towarzyszom Angeli Merkel i Władimirowi Putinowi dokonanie kolejnych, wspólnych rozbiorów Polski - to przecież rozwiązałoby ostatecznie „Polski problem”...

ENGLISH:
Caption: "Them Pollacks are playing tough because they haven't been partitioned for a while. Do you hear me, comrades Merkel and Putin?"
Pictured is Christian Kern, Chancellor of Austria, who had stated some very incriminating words concerning Poland (and Hungary) for their stand against taking-in hordes of islamic migrants into their countries. He said in an interview published in "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (German weekly magazine) that the "D-Day for Poland and Hungary will arrive at the next EU's budget" („Der D-Day wird das nächste Budget sein").
In my opinion he shouldn't have restrained himself with threats against Poland and just go straight ahead for yet another Partition of Poland, since Austria - altogether with Germany and Russia - already have a lot of experience in forcing Poland to comply with their actual visions of the world, one way or another (those 3 countries - when they couldn't bribe or influence otherwise decisions of Polish kings, parliaments and governments - they have altogether attacked and partitioned Poland twice, while Germans and Russians did it together four times in the past - hence Kern's call to Angela Merkel and Vladimir Putin in the picture's caption).
© DeS
Digitale Scriptor
2017-07-27
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

sobota, 22 lipca 2017

UBewatele RP / Obywatele UB

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„UBewatele RP”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-07-22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.środa, 19 lipca 2017

Nowoczesna Polska

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Nowoczesna Polska”
"A Modern Poland"

Caption:

A MODERN POLAND:
The only one banana republic where
plebs is notoriously voting for complete morons
as well as thieves, drunkards, secret agents and other scoundrels...© DeS
Digitale Scriptor
2017-07-19
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved..
.
.

piątek, 7 lipca 2017

„Totalitarna” Polska - „Demokratyczne” Niemcy

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Totalitarna” Polska - „Demokratyczne” Niemcy
"Totalitarian" Poland - "Democratic" Germany

© DeS
Digitale Scriptor
2017-07-07
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.


sobota, 1 lipca 2017

Polski antysemityzm w propagandzie żydowskiej

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Polski antysemityzm opanował świat”
"Polish Antisemitizm in Jewish propaganda"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-07-01
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 22 czerwca 2017

Odpowiedź AK na kłamstwa Rzecznika PO

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Odpowiedź AK na kłamstwa Rzecznika PO”

Taka byłaby odpowiedź Armii Krajowej na kłamstwa Rzecznika Praw Obywatelskich (niejakiego Bodnara) w czasach, o których raczył wyrazić swą antypolską opinię...

© DeS
Digitale Scriptor
2017-06-22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 21 czerwca 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Propagandy Rzeszy

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Propagandy Rzeszy”


© DeS
Digitale Scriptor
2017-06-21
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

O co chodzi „opozycji” tak naprawdę

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„PiS ODDAJ ŻŁÓB”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-??-??
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.czwartek, 1 czerwca 2017

Podbój trwa...

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„500 ISLAMIGRANTÓW = 4 KOBIETY”
"500 ISLAMIGRA = 4 WOMEN"

Ten obrazek z okolic tureckiego miasta Edirne na granicy z Grecją został przycięty tak, aby przedstawiał około 500 tzw. „uchodźców” nadal wędrujących do Unii Europejskiej na zaproszenie Angeli Merkel. Jak widać na przykładzie tej typowej kolumny składającej się w ogromnie przeważającej większości z islamskich migrantów (islamigrantów), wśród pięciuset osób udało mi się odnaleźć aż 4 kobiety (i możliwie 3 więcej oznaczone znakiem zapytania, gdyż nie ma co do nich pewności).
Czy ktokolwiek jeszcze wierzy, że to są „uchodźcy” a nie islamscy konkwistadorzy?

ENG:
This image has been cropped to show 500 islamic "refugees" on the road near Turkish city of Edirne walking towards border with Greece, who are still migrating to European Union (hence name: islamigra) on invitation from Angela Merkel. As you can see in this typical, randomly selected group  image of 500 persons, there are all of FOUR women only (possibly as much as 7 since I am not sure about 3 other persons, but since they might be men with scarf on their heads as well, they are marked with question marks and not counted as women).
Does anyone still have a doubt that they are not refugees, but islamic conquistadors?


© DeS
Digitale Scriptor
2017-06-01
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 11 maja 2017

Grzech Skretyna

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Grzech Skretyna”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-05-10
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

niedziela, 30 kwietnia 2017

Wojsko Polskie po 8 latach rządów PO

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Wojsko Polskie po 8 latach rządów PO”
"Polish Forces after 8 years of PO rule"

TOP CAPTION:
"professional" army:
- each general commands few soldiers
- few admirals per each navy ship...

BOTTOM CAPTION:
"modern" equipment:
- newest submarine is over 30 years old
- newest tank Leopard sA5 is quarter century old
-newest aircraft F-16C was designed in 1974...

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-29
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 27 kwietnia 2017

GłupEtru

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„GłupEtru”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-27
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 19 kwietnia 2017

Polaków rozmowy

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Polaków rozmowy”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-19
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 13 kwietnia 2017

Sztandar obrońców demokracji w Polsce

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Sztandar 'obrońców demokracji' w Polsce”
"Flag of 'defenders of democracy' in Poland"

... a także większości współczesnych pożal-się-Boże „demokratów” i „liberałów” świata.

... and a flag of most so-called "democrats" and "liberals" in the world.


© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-12
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 23 marca 2017

Odpowiedź na ataki terrorystyczne

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Odpowiedź na ataki terrorystyczne”
"Response To Terrorist Attacks"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-03-22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

piątek, 10 marca 2017

Donek Zwycięzca

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Donek Zwycięzca”
"Donald The First"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-03-09
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 22 lutego 2017

Dorzynanie watahy '17

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Dorzynanie watahy '2017
czyli
wataha samodorzynająca”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-02-18
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 8 lutego 2017

PiSk!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„PiSk!”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-02-08
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Wspomóż dziecko czerwonej świni

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Wspomóż dziecko czerwonej świni”
"Help commie pig's child!"

An illustration for THIS article.
Short (somewhat) story behind it:
The man has in the picture is a son of a communist high officer pig. During the so-called "transformation" of Poland he had been installed in media and hijacked i.e. Polish "Woodstock" for his own commercial purposes under the agenda of "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" (The Grand Orchestra of Christmas Help) which he created to supposedly help children... by using children to beg for donations in cold, winter streets. And he had guts to call those who wanted to be paid for helping him in this proces "demoralised fuckers" while he himself - with help of his wife - had been paying himself and his wife large amounts through companies specially created for this purpose. When one of the bloggers found out about it, this disgusting creature had sued the blogger and even denied access to documents and dissolved one company - but quickly created another one for the same purposes, while corrupted courts have stalled the case (Polish courts still are crawling with same communist bastards, many of the judges are still the same people who were sentencing true Polish patriots to jail during communism). But after the first communist-free Parliament and Government had been finally elected and created in 2015 his backers lost the power to protect him, thus he started losing case after case in courts...
Nevertheless, this communist pig's son - like most of them - had been operating like this for more than a quarter of century, amassing a lot of wealth on the backs of poor children and unsuspecting public, while his commie friends' media had been hailing him as almost Saint-alike figure... [certainly t.b.c.]


© DeS
Digitale Scriptor
2017-01-15
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

wtorek, 10 stycznia 2017

Demokracji! (dla komuchów)

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Demokracji! (dla komuchów)”
"We want democracy! (for post-communists)"

The person in this image is one of the most disgusting public figures in Poland (some Mateusz Kijowski), who is a leader of self-proclaimed "democracy defenders" (while openly fraternizing with and supporting the officers of former communist oppression services!). He was constantly stating, that he created his "democracy defenders" movement by himself on spur of the moment (and without help from former communist officers, as most true pro-democracy medias have suspected) and he does so for free, without any salary or wages. When documents showing that he (as a leader of the movement) had been paying himself rather large amount of monies for "services" rendered - through a company officially belonging to his wife - he first denied it, then he tried to downplay the facts. It was documented that only in the last half  year he paid himself at least PLN 90,000 (about $30,000) - and this is only the amount that came out into public knowledge from a disgruntled member of the movement (obviously the actual amount must have been much higher).
Just to clarify: he is a leader of the "defenders of democracy" movement, which is against the very first communist-free Parliament and Government elected in Poland, am not joking! It would be funny if it were crappy Hollywood comedy, but unfortunately these are the facts always overlooked by Western media...
Despite the nice earnings from this self-proclaimed "democracy defenders" movement, he is is still in default on paying child support to his first wife, while courts, bailiffs, debt collectors - they all are powerless, because officially he doesn't own anything (everything is property of his second wife).
And such scumbag had been calling for democracy in Poland for past entire year!


© DeS
Digitale Scriptor
2017-01-09
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

niedziela, 1 stycznia 2017

Już mi nie podskoczą... Szczęśliwego 2017!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Już mi nie podskoczą”
"They can kiss my ... now!"

Non-literal caption translation (to keep the meaning):
The communist-CODEd pseudo-MODERN antiPOlish parties can kiss my ass now. Happy 2017!
Notes:
PiS leader Kaczyński, pictured as big buffed guy, in reality is barely 5' 5'' (167cm).
KOD, translated as CODE, is an "opposition movement" created and supported by former communist secret service people;
NOWOCZESNA, translated as MODERN, is a joke opposition political party run by a moron who doesn't know anything and constantly ridicule and discredit himself with almost every speech he make;
PO, formerly ruling party is now in opposition and whining about "broken democracy" because they lost elections;
all three - despite their best efforts, support from abroad and enormous propaganda - have lost more than half of their own supporters during the first year of PiS government (but you wouldn't know it from Western news propaganda outlets)

© DeS
Digitale Scriptor
2017-01-01
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.