Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

piątek, 24 czerwca 2016

Quo vadis, Europa?

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Quo vadis, Europa?”

© DeS
Digitale Scriptor
2016-06-24
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.