POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

sobota, 12 stycznia 2019

Putin! Путин!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


WCZEŚNIEJSZE:
Putin! Путин! – 1000 dni (2013)
Putin! Путин! – 2000 dni (2015)
Putin! Путин! – 2800 dni (2017)

© DeS
Digitale Scriptor
2018-01-12
Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone.
Free to copy and distribute.

niedziela, 6 stycznia 2019

Wybory 2019

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Wybory 2019”
"Elections 2019"

Muszę przyznać, że wahałem się z wyborem noworocznej ilustracji… przede wszystkim dlatego, że rządy PiS nadal znacznie różnią się (na korzyść PiS-u i Polski oczywiście!) od poprzednich rządów nigdy nie nażartych złodziei spod szyldu PO, więc równanie PiS z PO jest mimo wszystko nieuczciwe z mojej strony. Jak wiemy jednak, każda władza korumpuje – i po dwóch lub więcej kadencjach rządów PiS (gdyż nie mam wątpliwości, że Polacy już nigdy więcej nie dadzą się nabrać na piękne słówka Tuska i jego Partii Oszustów), szczególnie przy braku jakiejkolwiek rzeczywistej, normalnej opozycji politycznej, także i PiS z czasem stanie się kolejną, do cna skorumpowaną partią.
Obym był złym prorokiem! czego szczerze życzę Państwu i sobie samemu – nie tylko na ten Nowy wyborczy Rok 2019, ale i na wszystkie kolejne lata rządów PiS.

ENG:
I must admit I hesitated with the choice of this year's New Year illustration... mainly because the PiS government of Poland still much differs from previous governments of them eternally voracious thieving bunch of PO party (in favor of PiS govt and for the benefit of Poland, of course!), therefore it is still unfair to PiS to show it as no different or equal to the PO. But, as we all know, every power corrupts - and after two or more terms of PiS rule (because I have no doubts that Poles will never be fooled again by Tusk's smooth talk and they will never elect the cheaters from PO ever again), especially in the absence of any true and normal political opposition, with time PiS will inevitably become yet another utterly corrupt party. I honestly hope this prediction is wrong, and I wish to all of You, as well as to myself too to be wrong on this – not only in this New elections Year of 2019, but for all the years of PiS-govts in the future.


© DeS
Digitale Scriptor
2019-01-01
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.