Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

czwartek, 23 marca 2017

Odpowiedź na ataki terrorystyczne

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Odpowiedź na ataki terrorystyczne”
"Response To Terrorist Attacks"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-03-22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

piątek, 10 marca 2017

Donek Zwycięzca

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Donek Zwycięzca”
"Donald The First"

© DeS
Digitale Scriptor
2017-03-09
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.