POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

niedziela, 30 kwietnia 2017

Wojsko Polskie po 8 latach rządów PO

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Wojsko Polskie po 8 latach rządów PO”
"Polish Forces after 8 years of PO rule"

TOP CAPTION:
"professional" army:
- each general commands few soldiers
- few admirals per each navy ship...

BOTTOM CAPTION:
"modern" equipment:
- newest submarine is over 30 years old
- newest tank Leopard sA5 is quarter century old
-newest aircraft F-16C was designed in 1974...

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-29
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 27 kwietnia 2017

GłupEtru

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„GłupEtru”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-27
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

środa, 19 kwietnia 2017

Polaków rozmowy

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Polaków rozmowy”

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-19
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.

czwartek, 13 kwietnia 2017

Sztandar obrońców demokracji w Polsce

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Sztandar 'obrońców demokracji' w Polsce”
"Flag of 'defenders of democracy' in Poland"

... a także większości współczesnych pożal-się-Boże „demokratów” i „liberałów” świata.

... and a flag of most so-called "democrats" and "liberals" in the world.


© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-12
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.