POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

czwartek, 8 maja 2008

Dzień zwycięstwa komunizmu. Polska 1939-1945

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Polska 1939-1945”
"So-called "Victory Day". Poland 1939-1945"

Poland, the first of the Allied countries to fight Germany (as well as their ally at that time, the Soviets) in the aftermath of the "victory" in 1945 have lost over 1/3 of her territories in the East, which were occupied by Soviet Union since their attack on Poland togeher with Germany in 1939. Today all these territories are still under occupation of the former Soviet Union's republics: Lithuania, Belarus and Ukraine.

MAP CAPTIONS:
[blue line] Poland in 1939 (before WW2)
[red line] Poland in 1945 (after WW2)
[red square] Territories occupied by USSR since 1939 (and currently under occupation of Lithuania, Belarus and Ukraine)
[lighter grey square] Territories Regained (from few hundred years-long German occupation)
[darker grey sqaure] No changes


© DeS
Digitale Scriptor
#2008/22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.