POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

piątek, 20 czerwca 2008

Europa 2050

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Europa ok. 2050-2100”
"Europe ca. 2050-2100"

For the same map with English captions CLICK HERE


© DeS
Digitale Scriptor
#2008/21
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.