POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

sobota, 15 listopada 2008

Filozof

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Filozof”
"A Philosopher"

Archbishop Życiński turned out to be a secret agent of communist Security Service...
Captions:
- Secret Agent "Philosopher"!
- I'm telling the truth: I have never been any philosopher!

© DeS
Digitale Scriptor
2008-11-15
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.