POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

piątek, 8 marca 2013

Feminizm o islamie

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Feminizm o islamie”
"Feminism on Islam"

Prawdziwym kobietom życzę miłego Dnia Kobiet :-)
Happy International Women's Day to real women!


© DeS
Digitale Scriptor
2013-03-08
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.