POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

czwartek, 11 lutego 2016

Nowe logo Deutsche Bank

z cyklu „1ednym słowem obrazkiem”:
from "in a sing1e word picture" series:


„Nowe logo Deutsche Bank”
"The New Logo of Deutsche Bank"

© DeS
Digitale Scriptor
2016-02-10
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.