POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

środa, 19 lipca 2017

Nowoczesna Polska

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Nowoczesna Polska”
"A Modern Poland"

Caption:

A MODERN POLAND:
The only one banana republic where
plebs is notoriously voting for complete morons
as well as thieves, drunkards, secret agents and other scoundrels...© DeS
Digitale Scriptor
2017-07-19
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved..
.
.