POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 3 maja 2011

Polski Orzeł

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Prawdziwy polski Orzeł”
"Proper Polish Eagle"

CAPTION:
For almost 1000 years I had proper, sealed Crown
with Cross on top and no stars in my wings...
Get this crap off of me!

© DeS
Digitale Scriptor
2011-05-03
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.