POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 1 marca 2011

Żołnierze Patrioci

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Żołnierze Patrioci”
"True Patriot Soldiers"

To jest mój oficjalny, osobisty protest przeciwko nazywaniu Żołnierzy - Patriotów (największych patriotów!) słownictwem uwłaczającym Ich godności i nadal podtrzymującym terminologię komunistycznych okupantów Ojczyzny i ich plugawego potomstwa.
Ogłoszony oficjalnie „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” NALEŻY NATYCHMIAST zmienić na „Narodowy Dzień Pamięci Patriotów” lub podobnie!
Żołnierze ci byli „wyklętymi” jedynie przez komunistycznych okupantów, a dla każdego prawdziwego Polaka stanowili, stanowią i zawsze będą stanowić przez swoje poświęcenie przykład największego Patriotyzmu.

© DeS
Digitale Scriptor
1 marca 2011
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.