POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

czwartek, 22 października 2015

8 LAT PO

z cyklu „1ednym słowem obrazkiem”:
from "in a sing1e word picture" series:


„8 LAT PO”
"8 YEARS LATER"
("PO" - which in Polish means "later, after" - is also the short name for Platforma Obywatelska party, hence the title has also second meaning in Polish: "8 years of PO" (PO party has been the ruling party in Poland for 8 years).

© DeS
Digitale Scriptor
2015-10-22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.