POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 12 kwietnia 2016

Przyjdzie na was czas!

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Przyjdzie na was czas!”
"Goyim, we will get you!"

Cytat z polskojęzycznego żyda, wybitnego ścierwa antypolskiego, Jana Hartmana.

Quotation from Polish-speaking Jew, enormously anti-Polish shithead, Jan Hartman. He publicly threaten "chamy" (it is Polish-born Jews' racial slur for all non-Jews, but mainly meaning Poles here): "There are millions of you, chamy (goyim, gentiles), but we will get you! And if not you then your children!"

© DeS
Digitale Scriptor
2016-04-13
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.