POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

piątek, 1 kwietnia 2016

Orły, szczury i świnie

z cyklu „1ednym słowem obrazkiem”:
from "in a sing1e word picture" series:


„Orły, szczury i świnie”
"Eagles, Rats and Pigs"

Komentarz do wypowiedzi Macieja Stuhra na gali „Orły 2016” oraz poparcia Stuhra starszego dla wywodów synalka.

Caption: "Rats, but they talk like pigs".
Commentary to the speech given by Maciej Stuhr at the "Eagles 2016" Ceremony, and his father's support. Their last name spoken in Polish sounds similar to the word "szczur" (rat). Only the pigs supporting formerly ruling in Poland party were delighted with his scandalous speech.


© DeS
Digitale Scriptor
2016-03-10
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.