POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

niedziela, 22 maja 2016

Korzenie opozycji

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Korzenie opozycji”
"The Roots of Opposition"

Read more about WSI - Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services) HERE


© DeS
Digitale Scriptor
2016-05-22
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.