POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

poniedziałek, 16 maja 2016

ZMIANA

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Zmiana”
"Change"

Mateusz Piskorski, leader of a Polish opposition party „Zmiana” ("Change") have been arrested by Polish counter-intelligence and formally charged with treason as Russian spy. This case is best example of what and who is opposition in Poland, and why they are so unhappy with recent changes in Polish government...


© DeS
Digitale Scriptor
2016-05-16
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.