Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 30 sierpnia 2016

Portret przodka

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Portret wspólnego przodka większości tzw. elit”
"Portrait of an ancestor common to most of the so-called elites"

© DeS
Digitale Scriptor
2016-08-29
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.