POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

sobota, 24 grudnia 2016

Propaganda „opozycji”

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


Propaganda „opozycji”
"The so-called "opposition's" propaganda"


To jest wersja druga ze stycznia 2017, w której zmieniłem ostatni obrazek u dołu (wymieniłem obrazek "trzech mędrców" opozycji obrazkiem z filmu dokumentalnego "Pucz").

This is version 2 updated in January 2017 (I have replaced the last image of the "three stooges" - the so-called opposition leaders - with screenshot from a documentary film "Pucz")

© DeS
Digitale Scriptor
2016-12-23
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.