POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 27 grudnia 2016

Gównoniusy

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Gównoniusy”
"ShitNews"

English:
BREAKING NEWS:
- THE CELEBRITY'S ASS AGREED TO PLAY IN A MOVIE ABOUT CELEBRITY'S ASS!
- ENTIRE WORLD CELEBRATE AND APPLAUD CELEBRITY'S ASS DECISION!

- Sino-Russian Union's ultimatum expires in few minutes. Third World War inevitable.
- One and half billion people died of starvation today in Africa
- NASA Astronauts landed on Mars
- ...


© DeS
Digitale Scriptor
2016-12-26
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.