POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

czwartek, 13 kwietnia 2017

Sztandar obrońców demokracji w Polsce

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Sztandar 'obrońców demokracji' w Polsce”
"Flag of 'defenders of democracy' in Poland"

... a także większości współczesnych pożal-się-Boże „demokratów” i „liberałów” świata.

... and a flag of most so-called "democrats" and "liberals" in the world.


© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-12
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.