POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

niedziela, 30 kwietnia 2017

Wojsko Polskie po 8 latach rządów PO

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Wojsko Polskie po 8 latach rządów PO”
"Polish Forces after 8 years of PO rule"

TOP CAPTION:
"professional" army:
- each general commands few soldiers
- few admirals per each navy ship...

BOTTOM CAPTION:
"modern" equipment:
- newest submarine is over 30 years old
- newest tank Leopard sA5 is quarter century old
-newest aircraft F-16C was designed in 1974...

© DeS
Digitale Scriptor
2017-04-29
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.