POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 15 sierpnia 2017

Order Zasługi

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Order Zasługi”
"Order of Merit"

W Dniu Wojska Polskiego Prezydent RP przyznaje odznaczenia wojskowym, a także cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, dla których został ustanowiony jeszcze przez komunistów tzw. Order Zasługi (Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, obecnie Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej). Wśród odznaczonych były m.in. takie tuzy „zasłużonych” dla Polski: Leonid Breżniew, Muammar Kadafi, Fidel Castro, Todor Żiwkow, Luigi Longo, Janos Kadar... praktycznie sama śmietanka lewactwa i komunizmu.
Dzisiaj zostanie nim odznaczony Courtney Hicks Hodges, amerykański generał, który (chyba po raz pierwszy) będzie jedyną osobą odznaczoną tego dnia, gdyż Prezydent RP nie raczył uznać żadnego z polskich wojskowych za godnych odznaczeń w dniu ich święta...


ENG:
Today is the Polish Forces Day, and traditionally the President of the Republic of Poland awards military orders to the Polish soldiers, as well as the foreigners and Poles residing abroad, for whom the communists had established the Order of Merit (Order of Merit of the Polish People's Republic, now the Order of Merit of the Republic of Poland). Among the award recipients were, among others: Leonid Brezhnev, Muammar Gaddafi, Fidel Castro, Todor Zhivkov, Luigi Longo, Janos Kadar... practically the cream of the craem of the entire leftist and communist movements and organisations.
Today Courtney Hicks Hodges, the American general, will be the only person to be awarded, as the President of the Republic of Poland didn't recognize any of the Polish soldiers to be worthy of any awards on their own Day...
image left: Order of Merit of People's Republic of Poland
image right: Order of Merit of Republic of Poland


© DeS
Digitale Scriptor
2017-08-15
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.