POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

niedziela, 3 września 2017

Równouprawnienie

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:
from "in a single word picture" series:


„Równouprawnienie płci”
"Gender Equality"

ENG:
"Until Men have babies any "gender equality" is a nonsense. End of discussion."


© DeS
Digitale Scriptor
2017-09-03
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.