Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i i innych mniej lub bardziej dziwnych zakątkach internetu.
DeS (Digitale Scriptor)

wtorek, 22 marca 2016

Flaga 51-go Stanu USA

z cyklu „1ednym słowem obrazkiem”:
from "in a sing1e word picture" series:


„Flaga 51-go Stanu USA”
"Flag of the 51st US State"

© DeS
Digitale Scriptor
2016-03-21
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.