POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

środa, 6 września 2017

Obiecanka-cacanka #257

z cyklu „Kłamstwa PełO”:
from "The Lies of the Liars Party" series:


„Obiecanka-cacanka #257”
"Empty Promise #257"

Jeden z moich plakatów zniechęcających do głosowania na oszustów z Platformy Obywatelskiej, który właśnie ponownie pojawił się jako ilustracja do artykułów na ITP. Była to ilustracja z cyklu „Kłamstwa PełO: Obiecani-cacanki” których zrobiłem ich kilka w krótkim czasie, a które są jak najbardziej aktualne w obliczu zbliżających się kolejnych wyborów, dlatego zamieszczam z dzisiejszą datą.

ENG:
The title in Polish is a word play on a Polish version of the proverb "Fine words butter no parsnips", but  I have decided to replace the "fine words" (the "obiecanki-cacanki") with "Empty Promise" for more clarity and accuracy, since it is exactly about one of the many empty promises spewed by the Platforma Obywatelska's propaganda during their 8 years of being in power in Poland. This one is paricularily nasty: as it is seen from the screenshots of the pro-PO magazines and newspaper headlines, they have been promising "a laptop to each student" since year 2008. When they had been kicked out of power it was year 2015, and yet - after at least 7 years - this promise has never moved beyond just the propaganda talks so eagerly trumpeted by the PO's propaganda outlets, like the ones shown here from staunch PO supporters "Wprost" and "Gazeta wyborcza" (among many, many other - they owned 90% of media in Poland!).
Transciption:
"The Lies of the Liars Party series: An Empty Promise #257"
[logo of "Wprost" magazine, logo of Platforma Obywatelska aka "Liars Party" or "Thieves Party"]
2008: Free laptop for each student in September [headline "Wprost"]
2011: Free laptops to each student. Take two. [headline "Gazeta Wyborcza"]
[inserted in the year 2014:] Who stole all the laptops?
2014: Tusk run away escape to Brussels.
End of empty promise #257
at the bottom nelow the divider line:
FOR MORE EMPTY PROMISES
VOTE FOR P.O. = LIARS PARTY
[logo of Platforma Obywatelska on the right]


© DeS
Digitale Scriptor
2015 (marzec, może kwiecień)
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.