POLSKI  Ideą tej strony jest zgromadzenie w jednym miejscu ilustracji, jakimi komentowałem bieżące i historyczne wydarzenia na różnych witrynach, blogach, forach i innych dziwnych zakątkach internetu …
DeS (Digitale Scriptor)

 ENGLISH  The idea for this website is to keep track of some of my illustrations, with which I have been commenting past and current events on various sites, blogs, forums and other strange corners of the internet …
DeS (Digitale Scriptor)

środa, 11 października 2017

Naczelnik / Prezes

z cyklu „jednym słowem obrazkiem”:


„Naczelnik / Prezes”

Pierwotnie był to pomysł na ilustrację na Święto Niepodległości w 2015 roku, później - po zmianie tekstu - miała to być ilustracja noworoczna na 2016 rok, następnie - z dość satyrycznym tekstem - na urodziny pana Jarosława Kaczyńskiego (z czego zrezygnowałem z uwagi na mój szacunek dla tego Pana, pomimo, że nie zawsze zgadzam się z Jego opiniami i decyzjami). Później było jeszcze parę innych zmian tekstu, aż zdecydowałem się w końcu opublikować tę ilustrację tu i teraz, bez żadnej konkretnej rocznicy lub święta (i z jeszcze innym tekstem, który także uważam za odpowiedni, choć wcale nie najlepszy ze wszystkich poprzednich).

© DeS
Digitale Scriptor
11 października 2017
Publikacja lub powielanie w sieci jedynie za zgodą autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Any publishing or copying without Author's written permission prohibited. All Right Reserved.